XuatKhauLaoDong.com.vn

Xuất khẩu Lao động Tư vấn Lao động Thời hạn đăng ký tìm việc

Thời hạn đăng ký tìm việc

hàn quốc

Đối với người lao động nước ngoài sang Hàn Quốc làm việc theo chế độ cấp phép tuyển dụng thì thời gian đăng ký tìm việc làm hết sức quan trọng. Trong thời gian đó, bạn phải đăng ký tìm việc làm tại trung tâm hỗ trợ việc làm của Bộ Lao động và phải đi làm. Tuy nhiên, vì lý do mang thai hay sinh con mà bạn không thể thay dổi nơi làm việc được thì bạn sẽ phải làm như thế nào?

 Theo điều 21 Luật Quản lý xuất nhập cảnh, khi hợp đồng của người lao động nước ngoài chấm dứt và được giám đốc đồng ý cho chuyển nơi làm việc, trong vòng 1 tháng họ phải đăng ký tìm việc tại Trung tâm hỗ trợ tuyển dụng của Bộ Lao động, và trong vòng 3 tháng họ phải tìm được việc làm và ký hợp đồng mới. Nếu hết thời hạn 3 tháng đó, người lao động vẫn không tìm được việc làm và ký hợp đồng mới thì họ sẽ phải về nước. Trường hợp hợp đồng lao động đã hết hạn được một tháng mà không xin gia hạn hợp đồng thì người lao động cũng phải về nước.

 Tuy nhiên, nếu vì đang điều trị tai nạn lao động, mắc bệnh nặng, mang thai, sinh con mà không được phép chuyển nơi làm việc hay không thể đi đăng ký tìm việc thì họ sẽ được tính thời hạn bắt đầu đăng ký tìm việc làm kể từ ngày hông còn lý do đó.

1. Cách tính thời hạn đăng ký tìm việc làm theo từng trường hợp xin chuyển:

 Trước đây, khi người lao động xin chuyển nơi làm việc, trong vòng 2 tháng họ phải nhanh chóng tìm được chỗ làm mới. Nhưng từ ngày 10/12/2010 trở đi, theo luật cải chính, họ có 3 tháng để tìm việc làm.

 Ví dụ, hợp đồng lao động giữa chủ tuyển dụng và người lao động hết hạn vào ngày 1/3/2010 thì kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, trong vòng 1 tháng, tức là cho đến ngày 31/3/2010 người đó phải lên Trung tâm Hỗ trợ tuyển dụng của Bộ Lao động đăng ký xin tìm việc, và kể từ ngày đăng ký xin chuyển nơi làm việc (ví dụ vào ngày 10/3/2010), trong vòng 3 tháng, tức là cho tới ngày 10/6/2010 người đó phải tìm được việc làm và ký hợp đồng mới.

 Tuy nhiên, những trường hợp không thể xin đổi nơi làm việc hay không được công ty cho chuyển xưởng với lý do bị tai nạn lao động, bệnh nặng, mang thai, sinh con thì thời hạn chuyển công ty được tính kể từ sau khi không còn vướng mắc những lý do trên.

2. Cách xin gia hạn thời gian tìm việc:

 - Phụ nữ mang thai từ tháng thứ 4 trở lên sẽ được gia hạn. Sau khi nghỉ việc ở công ty, trong vòng 1 tháng, bạn phải lấy giấy khám sức khỏe chứng nhận tình trạng mang thai và nộp lên Trung tâm hỗ trợ tuyển dụng. Trung tâm hỗ trợ tuyển dụng sẽ gia hạn thời hạn đăng ký tìm việc làm cho bạn. Sau khi sinh con được 3 tháng, bạn sẽ phải đăng ký tìm việc làm tại Trung tâm hỗ trợ tuyển dụng.

 - Với các trường hợp khác, phải có giấy xác nhận chứng minh lý do xin trì hoãn, ví dụ như giấy khám sức khỏe, rồi nộp lên Trung tâm hỗ trợ tuyển dụng của Bộ lao động.