XuatKhauLaoDong.com.vn

Xuất khẩu Lao động Tìm hiểu về các nước Chợ phiên Seoul - Một nét văn hóa dân gian của người Hàn Quốc

Chợ phiên Seoul - Một nét văn hóa dân gian của người Hàn Quốc

Chợ phiên Seoul (서울장터) là phiên chợ truyền thống diễn ra mỗi năm một lần. Đây là phiên chợ mang đậm văn hóa truyền thống của Hàn Quốc. Tại phiên chợ này, người nông dân từ khắp các tỉnh thành trên toàn Hàn Quốc bày bán các sản vật truyền thống và đặc sản của quê hương mình. Bên cạnh những hoạt động mua bán, ở phiên chợ còn có các hoạt động văn hóa văn nghệ khác để phục vụ du khách.

hàn quốc

Chợ phiên Seoul năm nay diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 31/08 đến 04/09/2011. Dưới đây là những hình ảnh phóng viên TTHQ ghi lại tại chợ phiên Seoul ngày 03/09/2011

Tags: