XuatKhauLaoDong.com.vn

Xuất khẩu Lao động Tin tức Lao động Việt Nam ‘Xuất khẩu lao động’ sang Lào và Cambodia

Việt Nam ‘Xuất khẩu lao động’ sang Lào và Cambodia

Phúc trình của Bộ Lao Ðộng Cộng Sản Việt Nam tiên đoán lĩnh vực “xuất khẩu lao động” trong nước sẽ gặp khó nhiều hơn trong năm 2011 và buộc sẽ hướng về thị trường “láng giềng” Cambodia, Lào.

laodongvietnam


Nhìn lại năm 2010, phúc trình này cho biết trên 85,600 người Việt đã được đưa đi “xuất khẩu lao động”, tăng 16.4% so với năm 2009: Ðông nhất là Ðài Loan, gần 30,000 người, kế đến là Mã Lai, Nam Hàn, Nhật Bản, Ma Cao, Lybia, Ả Rập Thống Nhất và Lào.

Gần 100 công ty hoạt động trong lĩnh vực này đều cho biết đã phải “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” mới “đẩy” được người ra ngoài đi làm kiếm ngoại tệ. Tuy nhiên, phần lớn “chỉ tiêu” của năm 2010 đã bị phá sản, từ Mã Lai cho đến Trung Ðông. Chẳng hạn như chỉ đưa được 5,000 người sang Trung Ðông làm việc trong khi chỉ tiêu đưa ra là 25,000.

Giám đốc một công ty khai thác lao động trong nước cho rằng phí môi giới quá cao và việc công nhân thường xuyên chống lại giới chủ hà khắc tại Ðài Loan đã làm hạn chế thị trường này ít nhiều. Ða số công nhân Việt chỉ muốn đến Nhật và Nam Hàn nhưng hai nơi này chỉ có thể tiếp nhận tổng cộng 8,000 công nhân mỗi năm. Mặt khác, các công ty Nam Hàn nay đòi hỏi người thợ phải lành nghề và biết nói tiếng Hàn trong khi người thợ Việt trong nước không được chuẩn bị đầy đủ cả hai điều kiện này.

Phần kết của phúc trình này còn xác nhận rằng Cambodia và Lào - thị trường “cực chẳng đã” - sẽ là nơi phải đến mạnh hơn trong năm 2011, thay thế thị trường Trung Ðông và Ðông Nam Á. Theo ông tổng thư ký Hiệp Hội Xuất Khẩu Lao Ðộng Việt Nam, “sẽ không có triển vọng gì mới cho năm 2011 trong lĩnh vực xuất khẩu lao động của Việt Nam”.